Netwerk status

Huidige storingen op een rij gezet
Vervanging reboot apparatuur backups dervers (Gepland)
  • Prioriteit - Gemiddeld
  • Beïnvloedingen Server - Hosting Cluster
  • We hebben een probleem vastgesteld met de elektrische herstart in het rack waar onze back-upserver zich bevindt. Vervanging van dit systeem is noodzakelijk om het probleem op te lossen. Een onderbreking van de service gedurende ongeveer 1 uur is te verwachten terwijl het systeem wordt vervangen.

     We zullen deze ingreep uit voeren op 03/12/2019 6 AM (CET)

  • Datum - 26/11/2019 11:40 - 03/12/2019 09:00
  • Laatste update - 26/11/2019 11:42

Server status

Hieronder vindt u een real-time overzicht van onze servers, waar eventuele bekende problemen vermeld staan

Server HTTP FTP POP3 PHP info Server belasting Uptime
WP Cluster 1 PHP info
WP Cluster 3 PHP info