Estat de la xarxa

News & Information
Vervanging reboot apparatuur backups dervers (programat)
  • Prioritat - Mitjà
  • Afectant Servidor - Hosting Cluster
  • We hebben een probleem vastgesteld met de elektrische herstart in het rack waar onze back-upserver zich bevindt. Vervanging van dit systeem is noodzakelijk om het probleem op te lossen. Een onderbreking van de service gedurende ongeveer 1 uur is te verwachten terwijl het systeem wordt vervangen.

     We zullen deze ingreep uit voeren op 03/12/2019 6 AM (CET)

  • Data - 26-11-2019 11:40 - 03-12-2019 09:00
  • Última actualització - 26-11-2019 11:42

Estat del servidor

A sota hi ha una llista en temps real dels nostres servidors, on pot comprovar qualsevol problema conegut.

Server HTTP FTP POP3 Info de PHP Càrrega del servidor Hores d'Alta
WP Cluster 1 Info de PHP